Lektiearkiv for 4 på Vedsted Friskole

Perioden: 4/1/2022 til 8/1/2022

Ugens ord og talemåde laves til næste mandag

 

Ugens ord: gøjemøjet

Ugens talemåde: at gå som katten om den varme grød

 

 

Færdiggør opgaverne til kapitel 6 i arbejdsbogen, s.65-68

Vi gennemgår dem på mandag i uge 14.

Finish writing your hamburger text from last week about a subject of your choice, so you can present it to your classmates on Thursday. I have attached a picture to help you remember how to write your text.

 

Færdiggør hamburger-teksten om et selvvalgt emne fra sidste uge, så den er klar til at præsentere for klassen på torsdag. Der er vedhæftet et billede, så I kan huske, hvordan teksten skal bygges op.

Kolorit 4

Lektiesiden s. 102

 

Jeg har glemt at skrive lektien på lektieplan i torsdags. Så de elever som har været syge og derfor ikke har vidst noget om det, når det de når. Brug evt en halv time og ikke mere. Måske noget tid i lektiecafe onsdag og torsdag morgen. 

Børnene har idag tirsdag, fået 2 ark færdighedsregning med hjem som skal laves til på mandag d. 25. april.

De må få hjælp, men helst så lidt som muligt.

Færdiggør opgaverne i Min 4. danskbog s. 20-21 (Kort tillægsform/perfektum participium).

Finish the task with Present Simple - Third Person Singular (3rd person 'S')

He, She and it + verb

Fx: he catches, she fixes, it runs

 

Færdiggør øvelsen med 3. persons 'S' - han, hun og det/den.

Vi gennemgår næste torsdag.

Kolorit 4

s. 108 - alle opgaver

Nogle er færdige

Kolorit 4

s. 123

Flere er færdige

Færdiggør arbejdsopgaverne til kap. 1 i den nye læsebog - Nyt forsøg: s87-91. I behøver ikke at lave de opgaver, som står nederst på s. 90 (Undersøg) eller s. 91 (Skolebladet).

Lav derudover de første to opgaver på s. 86, hvor I skal finde tre tillægsord, som passer til hver person - Husk at tillægsord er beskrivende ord om mennesker eller ting, fx klog, arrig, mørkhåret, høj, rar, charmerende.

Vi gennemgår opgaverne på mandag i næste uge.

En fortælling om børnearbejde

Skriv videre på din/jeres fortælling, som vi har arbejdet med i historielektionen i dag og som skal fremlægges tirsdag i næste uge.

Fortællingen skal handle om en børnearbejder fra omkring 1900.

I skal bruge viden, som I har fået, fra de fire kilder på Gyldendal historie (kilde 4-7). Link: https://historie3-6.gyldendal.dk/forloeb/boernearbejde/kapitler/livet-som-boernearbejder

I kan skrive fortællingen i et dokument eller i notesbogen på Gyldendal. I fortællingen skal I bl.a. komme ind på følgende:

  • Hvad hedder barnet og hvor gammel er han/hun?
  • Hvorfor arbejder dit/jeres barn?
  • Hvilket arbejde har han/hun?
  • Hvornår står barnet op?
  • Hvor mange timer om dagen/ugen arbejder barnet?
  • Hvad spiser barnet til frokost og om aftenen?
  • Hvornår har barnet fri?
  • Hvornår går barnet i skole? Før/efter arbejde?
  • Hvordan har arbejdsdagen/skoledagen været?

I må meget gerne opdigte nogle detaljer, for at gøre fortællingen mere spændende -  måske har barnet haft en hård dag i skole, er blevet straffet, måske var der ikke så meget mad til aftensmaden.

Husk dog, at fortællingen skal være realistisk i forhold til den tid den forgår i.

 

Færdiggør arbejdsopgaverne til kapitel 2 i læsebogen.

Lektiesiden s. 132

alle opgaver

Husk at vise udregninger hvor i kan

 

Brug lektiecafe onsdag og torsdag

Den sikre læsning: Nyt forsøg - læsebog (Kap. 3) og arbejdsbog (s. 97-100)

Færdiggør opgaverne til kapitel 3 af læsebogen.

Vi gennemgår opgaverne på klassen tirsdag i uge 23.

Min 4. danskbog s. 28-29

Færdiggør de to sider med stedord/pronominer, som vi gennemgår på fredag.

Den sikre læsning - Nyt forsøg kapitel 4.

Arbejdsbogen - færdiggør opgaverne til kap. 4 i arbejdsbogen.