Lektiearkiv for 1 på Roskilde Private Skole

Perioden: 2/23/2022 til 6/23/2022

Lektie: s. 40 i kontext

Lekite: s. 44 i kontext :)

Lektie: s. 45 i kontext. :) 

Lektie: s. 46 i kontext :) 

Lektie: s. 47 i kontext :) 

Lektie: Luk alle huller i kontext frem til s. 47. :)

Lektie: s. 51 i kontext :) 

Lektie: s. 62 og 63 i Kontext 1B. 

Lektie: Kontext 1B s. 64 og 65. :) 

Lektie: s. 66 og 67 i Kontext. 

Lektie: Kontext s. 68-69. :)