Lektiearkiv for 8-9 på Ringsted Privatskole

Perioden: 7/24/2020 til 11/24/2020

I skal læse side 4-6 i Under samme himmel 7/8.

Liv og religion 9 skal I bare lade blive hjemme.

Hvis I har hæfter fra sidste år må I gerne fortsætte med dem hvis I vil.

I skal læse side 8-12 i BIOS C.

Medbring:

Min skriftlig danskbog 

sæt punktum og komma 

8. klasse: I skal læse side 30-34 i KOSMOS B.

Læs novellen Flæske 

Besvar opgaverne (klassesamtale) på side 274 skriftligt i dit hæfte (skal afleveres til mig) 

I skal læse side 7-9 i Under samme himmel 7/8.

Hvis I ikke kan huske historien på side 6, kan de også være en god ide at skimme den igen.

Husk også hæfte og mappe.

9.klasse: skriv mindst 10 og højst 20 linjer i hæftet, om din sommerferie,  på tysk.

Sæt punktum og komma: side 5-7

Min 9. danskbog side 2 

Historie 8-9

Hvad skete der natten mellem den 12. og 13. august 1961 i Berlin. (bemærk datoen)?

 

 

Matematik 8

Regn til og med opg 7 s. 6 (Regn dog kun et kvarter)

 

Matematik 9

Regn til og med opg 7 s. 6 (Regn dog kun et kvarter)

 

 

I skal læse side 12-21 - bare rolig - rigtig meget af det er billeder.

Sæt punktum og komma: side 5-7

Min 9. danskbog side 2 og 3 

9. klasse: 

læse side 8-17 

prøv at lave arket: 4.1 

Historie 8-9

Læs s. 4-7

 

Matematik 8-9

Nyd vejret, - og begynd på færdighedsregning.

 

 

8.klasse: skriv mindst 10 og højst 20 linjer i hæftet, om din sommerferie, på tysk.

8.klasse: lav side 4 i  opgavebogen.

9.klasse: læs og oversæt de sidste 8 linjer på side 7 og hele side 8 i Tekstbogen.  Gloser side 120.

Læs artiklen:

Hvorfor kan vi ikke huske det, vi lærte i skolen 

Brug din analysemodel og skriv noter i hæftet (stikord) mundtlig gennemgang 

8. klasse: I skal lave en test på fysikkemi.tjek.net.

Direkte link: https://fysikkemi.tjek.net/o/594

 

I skal svare på spørgsmål 11 på side 9 i Under samme himmel 7/8.

I skal også læse kopiark 2:8 - Et traditionelt dilemmaeventyr. Kun læse, ingen spørgsmål før vi kommer til timen.

8.klasse:  læs og oversæt teksterne på side 11. Gloser i den alfabetiske liste. Lav opgaverne på side 4 og 5 i opgavebogen. 

9.klasse: læs første afsnit af teksten på side 11.  Gloser i den alfabetiske liste.

 

I skal svare på disse spørgsmål ud fra disse fire biotoper:

Levende hegn, grøftekant, overdrev og hede.

Brug bogen. Alle svar skal skrives i hæftet.

•Hvordan er levevilkårene for dyr og planter på biotopen?

•Hvordan vedligeholder man biotopen?

•Hvad sker det, hvis man ikke vedligeholder den?

•Hvilke fordele er der ved biotopen?

•Hvilke ulemper er der ved biotopen?

 

 

Læs artiklen: 

Midaldrende mænd i lycra.... 

Lav en analyse af artiklens layout 

Overvej hvorfor artiklen er sat under oponion 

 

Rød bog (sæt punktum og komma) side 9-11

Min 9. danskbog side 4-5 

8. klasse:

I skal læse side 35-39 i KOSMOS B.

Matematik 8-9

8. kl regn s. 6 færdig

9. kl regn s. 7 opg 11-14

 

 

Læs og oversæt side 12. Gloser i den alfabetiske  liste.  Læs svarmuligheder til " quiz og byt" på side 13.

Læs og oversæt anden del af side 11. Gloser i den alfabetiske liste. Oversæt sætningerne fra tirsdag (hæfte).

lilla bog (min 9. danskbog) side 6-7

rød bog (komma og punktum) side 12-15 

I skal udfylde kopiark 2:12 og 2:13. I 2:13 er det kun skemaet I skal udfylde, I behøver ikke svare på spørgsmålene nederst.

Matematik 8-9

Regn første side på kopiarket færdigt, dog ikke mere end 15 minutter.

 

 

Læs artiklen: Han er en hævner i lycra...

Lav en analyse (brug analysemodellen) og skriv stikord i dit hæfte 

 

9. klasse: 

fysik side 20 - 25 

Historie 8-9

Læs teksten s. 104 - 107 og besvar spørgsmålene i hæftet.

1)      Hvornår blev Danmark befriet og af hvem?

2)      Hvem bestod befrielsesregeringen af og hvad var en af dens vigtigste opgaver?

3)      Hvordan har du det med love og regler med tilbagevirkende kraft?

4)      Hvordan forløb retsopgøret?

5)      Hvilket problem havde vi arvet fra tyskerne, og hvordan håndterede vi dette?

 

Matematik 8-9

Vi regner problemregning, så husk opgaven.

 

 

I skal læse side 24-28 (til afsnittet "økosystemer") i BIOS C.

Bog (uddelt fredag) side 9-24 

9. klasse: 

kopiark: 1.1, 1.3, 1.13 

Matematik 8

-

Matematik 9

Regn s. 8 færdig.

 

 

8. Klasse: læs og oversæt side 16 i Tekstbogen.  Gloser side 121.

8. klasse.

Kig teksten fra sidste gang igennem (s.35-38) og find det om tommelfinger og lillefinger - hvis I har læst det sidste gang finder I det let. Læs de to afsnit grundigt.

I skal have en mikro-prøve i Etik.

Matematik 8

REgn opg. 12-13 på s 7

 

Matematik 9

Regn op 11-12 på s 7

 

 

8. Klasse: skriv 5 spørgsmål til teksten på side 17. Gloser side 122.

9.klasse: læs og forstå side 14 i Tekstbogen.  Skriv et kort referat på tysk. Gloser side 122.

I skal læse side 28-31 ( til afsnittet "Stofkredsløb")

Skr. dansk (lilla bog) side 8-9

Bog (For evigt din) til og med side 71 

I skal læse side 40-42 i KOSMOS B.

9.klasse: læs og oversæt første blog på side 15 i Tekstbogen.  Gloser side 121. Lav også opgave 2 på side 14 i opgavebogen. Skriv i dit hæfte.

8.klasse: læs og oversæt sidste afsnit på side 17 og første afsnit ( til 80 euro) . Gloser side 121.

Ingen lektier 

I skal læse side 13-16 i Under samme himmel 7/8.

9.klasse: læs og oversæt side 16 (sidste del) og side 17. Gloser side 121 og 122.

Dansk stil

Du skal skrive en novelle. 

Du kan vælge mellem fiktion og autofiktion 

Du skal have en jeg-fortæller 

Du vælger selv emnet eller brug den mulighed, som jeg har givet dig.

Du skal skrive 1000 ord 

Brug siderne i Fandango og de sider, som jeg har udleveret

Har du problemer, er du velkommen til at spørge 

Og du er også velkommen til at sidde på skolen mandag mellem 14 og 16 og skrive

 

Læs kronikken fra Berlingske (artikel - uddelt onsdag den 26. august)

Overvej: Hvad kendetegner en kronik? Genretræk? Hvorfor er dette en kronik?  

 

Historie 8-9

Læs s. 8 - 11 igen og besvar spørgsmålene på kopiarket i hæftet.

 

 

 

I skal lave to test om fødekæder.

Husk at når I har dem får der hjemme, så forventer jeg at bruger alle hjælpemidler I har, til at finde det rigtige svar. F.eks. til hvad en detrivor er.

Direkte link:

https://biologi.tjek.net/o/1105

https://biologi.tjek.net/o/1241

 

Min 9. danskbog (lilla bog) side 10-12

Sæt punktum og komma (rød bog) side 16-17 

 

9. klasse: 

læs side 92-94 og 192 

Og lav resten af kopiarkene, hvis du ikke blev færdig i timen :-)

Historie 8-9

Læs s. 12 - 15

 

Matematik 8

Regn s. 8 opg 18-19

 

Matematik 9

Regn s. 13

 

9.klasse: lav opgaven på side 13 i opgavebogen.  Brug side 17 til 19 i Tekstbogen. 

8.klasse: læs og oversæt resten af 18 (fra 80 Euro) skriv et fyldestgørende referat på tysk. Gloser side 122.

Læs bogen (For evigt din) færdig - også siderne om Snedronningen 

I skal læse side 17-20 i Under samme himme 7/8.

8.klasse: læs og oversæt side 18 i Tekstbogen.  Gloser side 122. Skriv et tysk referat af siden.

9.klasse: Fortæl dine klassekammerater om seværdighed i Berlin.

I skal bruge 10-15 minutter på kopiarkene som I fik i mandags.

Sidste chance for at have læst bogen " Din for evigt".

 

9.klasse: lav siderne 13, 14 og 15 i opgavebogen. 

8.klasse: læs stykke 1, 2 og 3  på side 20.og 21 i tekstbogen. Gloser side 122.

Ingen lektier 

I skal læse side 21-24 i Under samme himmel 7/8.

Læs artiklen: Folket har forladt travbanen 

Opgaver til "For evigt din"

Lav i dit hæfte: 

  • mind map om Ida 
  • mind map om Kasper 
  • En tidslinie over deres venskab
  • Forklar intertekstualiteten til Snedronningen  

Historie 8-9

Læs s. 16 - 19 - Medbring kopiark med menneskerettighederne, som I fik for en god uge siden.

 

 

Matematik 8

Regn s. 17

 

Matematik 9

REgn s. 17

 

 

I onsdags lavede vi kopiark i timen.

I bør være færdige til og med kopiark 63 - som er temmelig svær, men prøv alligevel :-)

lilla bog side 14-15 

Historie 8-9

Læs s. 108-111

 

Matematik 8

Regn s. 18- 19 færdig

dog max 20 minutter

 

Mat 9

Regn s. 18

 

 

8.klasse: oversæt sætninger fra tavlen. Brug ordbog. Læs og oversæt stykke 4, 5 og 6 på side 20 og 21 i Tekstbogen.  Gloser side 122.

9.klasse: læs og oversæt side 27 i Tekstbogen.  Gloser side 123.

Opdel artiklen: Folket har forladt travbanen i:

Fakta, bekrivende tekst og interviews. 

 

I skal læse side 25-28 i Under samme himmel 7/8.

I timen i torsdags læste vi "Havets moder" - den ligger i skuffen til dem, der ikke var der. Den skal selvfølgelig læses og der skal skrives nogle tanker ned om, hvordan man mon kan fortolke den.

Matematik 8

Regn s. 21

 

Matematik 9

Regn s. 19

 

9.klasse: læs og oversæt side 28 i tekstbogen.  Gloser side 123. Lær gløderne.

I skal have læst til og med side 37 i BIOS C. I skal også lave de kopiark I mangler.

rød bog side 20-22

og

stikord til analysen af pressefoto (vedhæftet) 

Matematik 8-9

Ingen ny lektie

 

Ingen lektier :-)

I skal læse myten om hvordan der blev lys, som I fik som kopiark i tirsdags.

Matematik 8-9

Ingen ny lektie, men få indhentet, hvad du mangler.

 

8. kl. til og med s. 22

9. kl. til og med s. 19 i den normale bog.

 

9.klasse: lav en brainstorm til jeres stil i hæftet.

Brug din analysemodel og forbered dig (stikord) til en mundtlig gennemgang af: 

Årets sportsbillede 2020 

9.kl.: Læs The Misunderstanding side 31 - 33

9. klasse 

Læse side 99-103

Historie 8-9

Medbring historie 8, den røde bog

 

 

lilla bog side 16-17

I hæftet: 

bøj 10 navneord 

bøj 10 udsagnsord 

Vi skifter bog til Ind i geografien B.

I skal læse side 10-16 (Til afsnittet "Landskaber mellem Vejle og Grindsted")

Bare rolig det meste er billeder.

Historie 8-9

Læs s. 199 -202 i den røde bog.

 

Matematik 8

Regn s. 27 opg 25 - 27

 

Matematik 9

Læs s. 24 første spalte

 

 

8. klasse:

I skal læse side 99-101 i KOSMOS B.

I skal have prøve i kapitlet om traditionelle religioner - side 12-29. HUSK JERES HÆFTE!

Vi brugte tid i timen i torsdags på at svare på spørgsmålene på side 29.

Hvis I ikke var i skole, så skal I selvfølgelig have svaret på det der hjemme.

Matematik 8

Ingen ny lektie

 

Matematik 9

Regn s. 24 opg 1 og 2

 

 

Du skal lave en skriftlig analyse af et af de to billeder. 

Brug din analysemodel 

Og skriv i dit grønne hæfte 

8. klasse:

I skal læse side 102-105 i KOSMOS B.

Ingen nye lektier, da vi ikke havde geografi i mandags.

I skal læse side 4-8 i Liv og religion 9 - husk at det er ikke den samme bog, som vi har brugt!

I skal selvfølgelig have hæfte og mappe med som sædvanligt.

Ingen lektier 

Historie 8-9

Besvar spørgsmålene til kilde 1, 2, 3 og 4 på s. 207. Husk at uddybe dine svar.

 

 

9.klasse: stil, skriv 200 ord om et møde i et fly, med en du falder i snak med. Se oplægget i tekstbogen side 12 og 13.

9. klasse:

side 104-109 

I skal læse side 16-25 i Ind i geografien b.

Bare rolig, det lyder som en masse, men hvis man trækker billederne fra, svarer det til cirka 2,5 side - det tror jeg I overlever :-)

Læs eventyret Fyrtøjet

Lav en analyse, tolkning og perspektivering

Brug din analysemodel 

I skal læse side 9-11 i Liv og religion 9.

9.klasse:  læs og oversæt side 28 i tekstbogen.  Gloser side 123.

9.klasse: skriv sætninger med alle ordene på side 26i Tekstbogen.  Gloser side 123.

læs eventyret: Den lille pige med svovlstikkerne

og forbered dig til en mundtlig gennemgang. 

Brug din analysemodel...

8. klasse:

I skal have lavet det kopiark i fik sidste i timen i går.

Det har ikke noget nummer.

I skal læse side 25-29 i Ind i geografien b.

Matematik 8

Regn s. 32

 

Matematik 9

Reg s. 26 opg 9 og 10

 

 

9.klasse: læs og oversæt side 29. Lær gloser. Brug den alfabetiske liste. 

lilla bog side 18-19

I skal læse side 12-16 i Liv og religion 9.

9.klasse: læs side 30 i tekstbogen.  Lav opgave "E" på side 22 i opgavebogen. 

Dansk stil til den 25. september: 

I skal skrive en reportage

I har fået udleveret et ark med et stiloplæg - det skal bruges 

Husk - skriv i nutid 

Husk - du må ikke anvende en jeg-fortæller 

Tjek arket med genretræk 

Husk layout!

Husk mindst 2 kilder og husk at angive kilder korrekt 

mindst 800 ord 

8.-9. klasse: 

læs digtet: Flugten til Amerika 

lav en analyse, tolkning og perspektivering (stikord) 

Brug analysemodellen 

 

9. klasse: 

læs resten af kapitlet. 

8. klasse: Husk jeres håndværk og design hæfte og OGSÅ DET LÆDERARBEJDE I HAR MED HJEM. FÅ DET MED!

lilla bog side 20

9. klasse

læse side 136-140

I skal lave to prøver på geografi-tjek.net.

Husk at når I har det for der hjemme har man lov til at google svaret, så jeg forventer en høj svar-procent :-)

Husk også at det skal være lavet inden kl. 8.30 mandag morgen.

Direkte link: 

https://geografi.tjek.net/o/404

https://geografi.tjek.net/o/565

 

Historie 8-9

Læs s. 208-211 

Matematik 8

Lav s. 33 færdig

 

Matematik 9

Regn s. 27 opg 13 og 14

 

 

 

Lav en analyse, tolkning og perspektivering (stikord) af

Der er et yndigt land

8. klasse: I behøver ikke at tage jeres fysik-ting med tirsdag.

I skal læse side 17-19 i LIV OG RELIGION 9.

8. kl.

I skal læse side 112-115 i KOSMOS B.

I skal læse side 32-36 Ind i geografien b.

8.klasse: lav side 21 i opgavebogen.  Bøj verberne " Stehen, aufpassen,  stÅ«rtzen" i navneform, nutid, datid og førnutid i hæftet.

8.klasse: stil. Skriv en rejsebog på mellem 200 og 300 ord på tysk. AFLEVERES printet eller i hæftet.

8.klasse: tekstbog side 34, skriv sætninger med verbernes i de 2 første spalter, brug billedet som inspiration.  Læs første spalte til afsnit på side 35. Gloser side 124. Lær verbernes.

lilla bog side 22-23 

Ingen nye lektier.

8. klasse:

ingen lektier :-)

9. klasse: 

lilla bog side 24-25

rød bog side 23-24 

9. klasse: 

fysikrapport om elektrolyse af HCl eller H2SO4 

læse side 141-147 

8. klasse: Husk at I SKAL have hæftet med.

Husk også arbejde I er i gang med også skal med.

Hvis I ikke er færdige med en læder-ting, så skal I få lavet det færdigt der hjemme, eller efter skoletid en af dagene.

8. klasse: 

lilla bog side 24-25

rød bog side 23-24 

VI skal have håndværk og design i stedet for geografi, så husk det rigtige hæfte og lad geografi blive hjemme.

Husk også at jeg vil have at I sender mig et billede af det I har lavet i læder. Husk at skrive hvem sms'en er fra :-)

8.klasse: lav opgavebogen side 21.

I skal læse fra side 116-119 i KOSMOS B.

Husk at vi har håndværk og design hele igen i alle fælles-timerne.

8.klasse: tekstbog side 37. Besvar spørgsmålene skriftligt på tysk.

I skal læse side 120-123 i KOSMOS B.

Vi arbejder videre med håndværk og design.

Hvis I skal bruge ting hjemmefra, så husk at få dem med :-)

8. klasse:

Vi arbejder videre på en skriftlig analyse af: 

Aftentur med Roselina

Resultatet skal afleveres efter timen..! 

 

Læs side 163-166 i Fandangobogen om Det Moderne Gennembrud, Impressionisme og Herman Bang. Du skal ikke besvare opgaverne - kun læse

Du behøver IKKE at tage bogen med i skole   

I skal læse side 120-123.

I skal læse side 20-22 - stop efter 12. linje, der hvor et nyt afsnit begynder.

Matematik 8

Regn opg 24-27 (s. 42-47) brøker

 

 

Matematik 9

Regn  s. 28 i FAKTOR for 9. målestok.

 

 

8.klasse: læs og OVERSÆT side 38 i Tekstbogen.  Gloser i den alfabetiske liste fra side 134. Oversæt også de mest almindelige ord, se hæftet.

læs novellen og besvar opgaverne i dit hæfte 

afleveres onsdag 

I skal lave videre i kopiarkene, sådan at I mangler det der ca. tager en undervisningstime at lave.

Det er siderne 37-53 i bogen.

Matematik 8

Regn s. 46 færdig

 

Matematik 9

Regn s. 36-37 opg 1-7

 

 

8.klasse: læs og OVERSÆT  side  38 og svar på spørgsmålene på side  39 (skriftligt)

rød bog side 25-29 

Vi har ikke nogen hal i morgen, så I skal have teoretisk idræt. 

Medbring venligst bogen: Tjek på idræt og læs inden timen:

Siderne 8 og 9 om bevægelsesanalyse 

I skal læse side 22-24 i Liv og religion 9.

Matematik 8-9

Ingen ny lektie

 

8. klasse:

Sidste chance for at aflevere jeres

skriftlige analyse af 

Aftentur med Rosalina 

 

Historie 8-9

Læs s. 208-211 i Historie 8 (den røde bog)

 

 

lilla bog siderne 26-28 

9. klasse:

Læs siderne 113-116 

Historie 8-9

Læs s. 212 - 214 (Cubakrisen)

 

 

Matematik 8

Regn s. 56 (sandsynlighedsregning)

 

Matematik 9

Regn s. 40, opg 1-4

 

 

8.klasse: læs og oversæt side 40 i Tekstbogen (halvdelen) gloserne står i siden.

I skal læse side 25-29 i Liv og religion 9.

Husk at læse lektien: 

kapitel 3 step 1,2 og 3 i idræt på hjernen: http://xn--idrtphjernen-xcbl.dk/e/k3/

Skriv en klumme på 600 ord 

Dit emne skal godkendes af mig senest den 23.