Lektiearkiv for 7 på Freds Skolen

Perioden: 4/11/2020 til 8/11/2020

I skal læse dias 7.-10 om argumentation og lave opgave 3

Opgave 3: prøv at skrive videre med påstanden og derefter belæg og hjemmel:

 1. Påstand: Du må ikke gå over for rødt, fordi…….

Belæg:

hjemmel:

 1. Påstand: Du skal spise 6 stykker frugt om dagen, fordi…...

Belæg: 

Hjemmel:

Hvis skolen ikke er åbnet  mødes vi på google docs Kl. 10.30, hvor I kan skrive jeres svar + vi kan chatte sammen evt, lige mådes på hangout, hvis opgaverne er for svære:)

 

Der var desværre kun 2 af jer, der nåede ind på historielektien om "De Slesvigske Krige" inden ferien.

Sidste chance for at gå ind og læse siderne:

https://portals.clio.me/dk/historie/7-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=bf1b8d36-e542-c728-5758-73fe3356f25a&navigation=quizzes&is_preview=1&cHash=715be7f70dca4b8c9504b91fbb01812e

I skal logge ind med Uni-Login.

God arbejdslyst

Mvh Hanne

 

I skal læse dias 7.-10 om argumentation og lave opgave 3

Opgave 3: prøv at skrive videre med påstanden og derefter belæg og hjemmel:

 1. Påstand: Du må ikke gå over for rødt, fordi…….

Belæg:

hjemmel:

 1. Påstand: Du skal spise 6 stykker frugt om dagen, fordi…...

Belæg: 

Hjemmel:

Hvis skolen ikke er åbnet  mødes vi på google docs Kl. 10.30, hvor I kan skrive jeres svar + vi kan chatte sammen evt, lige mådes på hangout, hvis opgaverne er for svære:)

Opgave 4. Du skal nu genlæse teksten “Sæt ikke alle vegetarer i samme bås”

støvsug teksten for: argumentationsord, subjektive vendinger, henvisende udtryk og vendinger som erfaring.

Lav opgaven i google docs. - og inviter mig, så jeg kan se, at I har lavet opgaven

I denne uge skal I gennemføre en online prøve i "Reading Comprehension" (læs og forstå). Den går ud på, at I skal læse nogle tekster og efter hver tekst svare på nogle spørgsmål for at tjekke jeres forståelse af teksten. Prøven minder om den, man får til eksamen - blot tilpasset 7. klasses niveau.

- I har maks. 2 timer (120 minutter) til prøven.

- Prøven er åben fra nu af og lukker torsdag 16/4 kl. 23.00!

- Fredag den 17/4 kl. 14 kan I se prøvesvar og karakterer på prøven ved at logge ind på siden igen.

I finder prøven ved at klikke på nedenstående link og I skal logge ind med unilogin.

Held og lykke :-)

https://my.clio.me/dk/assignment/31fba031-2126-420c-91a3-27a74efcc6d6 

I SKAL have skrevet de to første dele af opgaven:
1. Hvad er (= jeres emne) = definere hvad er fx impressionisme
2. Hvordan startede jeres emne fx impressionismen
3. Hvis der e forskellige perioder inden for jeres genre, så beskriv disse.
4. Selv jeres kunstner: Hans baggrund, hvilke motiver var det som han malede mest? + kendte værker.
 
I skal oprette jeres opgave i Google docs.
Har I problemer med opgaven, så kontakt mig på mail.

I skal skrive et læserbrev med et emne der interesserer jer. Det skal naturligvis være noget I oplever i jeres dagligdag, som I synes er rigtig irriterende

 

1. aflevering af et læserbrev. jeg giver respons, så I kan forsætte med at arbejde videre med jeres tekst.

aflevering senest kl. 11.00

Skabelon til læserbrev

§ Udvælg et aktuelt emne eller en personlig provokation, som du mener noget om.

§ Start med at præsentere læseren for din påstand. Hvad er læserbrevets emne, og hvorfor har du valgt at skrive om det?

Midte

§ Præsentér læseren for dine vigtigste argumenter, så det fremstår tydeligt, hvad du mener om tekstens emne.

§ Sørg for at bruge vendinger som: jeg mener, jeg synes, jeg finder at.

§ Anvend gerne metaforer eller sammenligninger for at gøre sproget levende.

§ Vær skarp i din argumentation, men hold en pæn tone.

Afrunding

§ Saml op med den vigtigste pointe fra teksten.

Brug også gerne skrivehjulet: https://indidansk.dk/laeserbrev-skrive

Hej 7. klasse.

Her er en video forklaring til jeres lektie om statistik (se anden lektie besked)

som skal afleveres på google docs eller på min e-mail cbfredsskolen@gmail.com senest tirsdag d. 21.4.

Hilsen Claes

Hej 7. klasse.

Jeres lektie er vedhæftet fil der handler om statistik.

I kan få hjælp til at lave lektien ved at se den video jeg har sendt i anden lektie besked og ellers skriver i bare til mig.

Lektien skal afleveres på google docs eller på min mail cbfredsskolen@gmail.com senest tirsdag d. 21.4.

Hilsen Claes

Til elever og forældre 

Fra nu af, tirsdag den 21. april og frem til 20. juni vil alle skriftlige afleveringer i matematik på google docs blive medregnet i den endelige årskarakter i juni måned 2020.

Man kan altid skrive til mig eller ringe, hvis man har brug for hjælp til at løse opgaverne, men hvis man ikke afleverer opgaverne på google docs til tiden, så får man 00 for opgaven.

I må gerne hjælpe hinanden og i må også gerne kontakte mig og bede om lidt ekstra tid hvis i er presset mht. lektier og har jeg sagt ok til ekstra tid, får i selvfølgelig ikke 00 for ikke at have afleveret til tiden.

Med venlig hilsen Claes

 

2. aflevering af læserbrev :)

Afleveres senest kl. 11.00 via google docs

Grupperne skal være færdige med analyse af maleri. 

analysen skal være lavet i jeres dokument på google docs.

Har I problemer med analysen, må I meget gerne kontakte mig i løbet af ugen

via min mail.

Vi skal nu i gang med et nyt emne om "Talens kunst":)

Jeg har lavet en Google Slide , som jeg har sendt en invitation til jer på jeres mail. Er sendt til jer den 22. april:)

Opgaven til i dag er at læse dias 1-8 + lave opgave 1.  

Opgave 1. Har du set og hørt en god tale?

Besvar spørgsmålene her: 

 • Tænk på en tale, du har hørt eller set. Hvorfor var den god/hvorfor var den ikke?

 • Kender du nogen historiske og/eller kendte taler? 

 • Har du nogensinde selv holdt en tale? Til hvem? 

 • Kan du lide at holde tale? Hvorfor/hvorfor ikke?

Send dine svar til mig på google docs:) 

senest kl. 10.30

 

Hej 7. klasse :-)

Som afrunding på emnet om de Slesvigske Krige, skal I se en dokumentar om perioden.

Se afsnit 5 i serien "1800-tallet på vrangen" her:

https://www.dr.dk/undervisning/historie/1800-tallet-paa-vrangen 

Og send mig jeres svar på følgende spørgsmål:

1)

Hvem vandt slaget ved Isted i 1850?

2)

Hvem har skrevet bogen “Clara Raphael - tolv breve” som udkom den 20. december 1850

3)

Hvilke muligheder skriver hun om, at kvinder mangler i samfundet

4)

Hvilken opfindelse truer i midten af 1800-tallet Guldalderens portrætmalere?

5)

Kong Frederik den 7. også kaldet Frederik Folkekær gifter sig i 1850 med i Louise Rasmussen, hvorfor er det lidt af en skandale?

6)

Hvilke epidemier kæmpede de mod dengang?

7)

Hvad tror man for eksempel kan kurere sygdommene?

8)

Hvem har være med til at holde Frederik den 7. fast på på løfterne om en fri forfatning (Grundloven istedet for enevælde)

9)

Efter kong Frederik den 7. død bliver den næste konge af Danmark Christian den 9. I Tyskland sidder Bismark på magten. Hvad er Bismarks ønske for Slesvig Holsten?

10)

Hvilken krig bryder ud i 1864? og mellem hvem?

11)

Hvem vinder slaget ved Dybbøl i 1864? Og hvad betyder det for Danmark?

 

God arbejdslyst

Mvh Hanne

 

 

 

 

Hej 7. klasse.

Jeres lektie er vedhæftet fil "klassefesten" som handler om statistik og omregning.

Lektien skal afleveres på google docs senest mandag d. 27.4.

Husk at læs tidligere besked omkring matematikafleveringer og årskarakterer.

Hilsen 

Claes 

aflevering af opgave:

- kunstnerirsk periode-

- om jeres kunstner

- analyse af maleri

I skal læse de 10  slides om "Readymade", som jeg har inviteret jer til at se via jeres gmail:)

Jeg vil i dag mødes med jer via hangouts, men deler jer lige op, så

vi ikke er for mange på én gang.

Kl. 10.30 -11.00 

abbas, Adam, Aiah, Anood, Ayhem, Farah

Kl. 11.10-11.40

Isa, Jasmin, Nadia, Noor

I skal læse dias 9-15 + lave opgave 2+3

I må meget gerne lave det parvis:) men husk at skrive, hvis I er flere om at besvare opgaven

 DENNE  LEKTIE UDKYDES TIL ONSDAG, DA JEG HAVDE GLEMT AT LÆGGE TEKSTEN UD, SOM I SKULLE OMSKRIVE

Hej 7. klasse.

Jeres lektie bliver fortalt og vist på vedhæftet video.

Lektien skal afleveres mandag d. 4.5. på min mail.

Til lektien skal I bruge 2 formler. Formelen for rumfang af cylinder og formelen for rumfang af en kugle - begge formler står i Matematrix.

Hilsen Claes

Hej 7. :-)

Som lovet også kun en lille opgave i historie i denne uge!

"Fra stormagt til miniputstat"

 - Se først min forklaring i vedhæftede video. 

 - Søg derefter svar på følgende spørgsmål på denne side:https://danmarkshistorien.dk/interaktivt-danmarkskort/

 

1) Hvilket land mistede Danmark i 1814?

2) Hvad mistede Danmark i 1864?

3) Hvad mister Danmark i 1944?

 

 

Send svarene til mig på hrfredsskolen@gmail.com 

Mvh Hanne 

 

 

I skal læse dias 9-15 + lave opgave 2+3

I må meget gerne lave det parvis:) men husk at skrive, hvis I er flere om at besvare opgaven

sidste chance for aflevering af malerianalyse af jeres billede

Som lovet - kun lidt lektier i denne uge - og en hyggelig én af slagsen. :-)

 

Friendship - how to be together - apart?

I denne uge skal I snakke sammen i grupper over hangouts og formulere 3 sætninger på engelsk, som I skal skrive eller indtale og maile til mig. (hrfredsskolen@gmail.com)

De 3 sætninger skal være jeres bedste ideer til, hvordan man kan være sammen med sine venner på afstand - eller som man ville sige på engelsk "together - apart"

Det kan være, at man deltager i fællessang fra altanen, spiller et eller andet spil online, hvor man chatter, måske kan man mødes udenfor med afstand eller?...

Send mig jeres 3 bedste råd/ideer med overskriften "How to be together - apart" Så samler jeg alle jeres bedste ideer i ét dokument og deler med klassen.

Grupper til hangouts:

Nadia & Anood 

Adam & Ayhem

Isa & Abbas

Jasmin & Aiah

Farah & Noor & Ayat

 

læse dias 15-23 + lave en analyse af "Kronprinsesse Marys tale til kronprins Frederik" 

I må gerne arbejde parvis. Det skal bare stå på.

send til mig via google docs. senest kl. 10.30

Der gives karakter:)

Det er lektie, at I har fundet en eller to ting, som I vil bruge som en readymade. 

I sender en mail. med billlede af jeres ting:)

Hejsa!

Jeg vil gerne, at vi alle sammen mødes på Hangout kl. 11.00 og lige få talt om opgaverne til kornprinsesse Marys tale til kronpris Frederik:) + at hvis der er spørgsmål omkring talen som genre:) 

Hej 7. klasse

I denne uge skal I tilbage til arbejdsbøgerne i engelsk og lave:

 Side 24-25 i Let's do it.

Det er repetition, hvilket vil sige, at det alt sammen er noget, I har arbejdet med på tidligere sider i bogen. Så hvis I er i tvivl, så kan I bladre tilbage i bogen og lede efter svar.

Samt side 14+15 i Break

Forskellen på Their og There er:

Their = deres

There = der

Mvh Hanne

Der er nogen, der har lavet rod i tidstavlen! Jeg får brug for jeres hjælp til at sætte begivenhederne i den rigtige rækkefølge. 

Se vedhæftede opgave

:-) Hanne

 1. Beskriv hvor din kunstgenstand stammer fra.

 2. Beskriv selve din kunstgenstand.

 3. Beskriv hvad din kunstgenstand betyder for dig.

 4. Optag det på en video - og send det til mig via mail.

 

Opgave: Dronningens nytårstale 2019

1. læs slides 24-30

2. se dronningens nytårstale

https://www.youtube.com/watch?v=-RpTeP8j-64

3. lav analysen af dronningens nytårstale - men brug de opgaver, der er på slides 25-30 

skal ikke afleveres. vi gennemgår dem sammen i morgen tirsdag:)

Hej 7. klasse.

Til dem af jer der ikke har afleveret alle lektier/opgaver endnu kan i se en liste her med vedhæftet filer.

Lektie 1: Valuta - se vedhæftet fi

Lektie 2: Statistik Facebook - se vedhæftet fil

Lektie 3: Statistik Fravær i 7. a og 7.b - se vedhæftet fil

Til lektie 4 skal i tegne en figur i Geogebra udfra de instruktioner i får i nedenstående youtube-video - Iskrystaller i Geogebra - I skal kun lave figuren indtil der er gået 4,54 minutter.

https://www.youtube.com/watch?v=n4jx4XFu_Pw

Tegningen skal kopieres ind i et word dokument og sendes til min mail.

Husk i er altid velkommen til at skrive til mig hvis i har brug for hjælp.

Hilsen Claes

Jubiiiiiiiii endelig første skoledag:)

Barnets første skoledag: hvordan forbereder man sig – kidup.dk

 

I dag skal vi:

1. Gennemgå jeres analyse af dronningens nytårstale.

2. I skal have læst slides 31-34. Vi skal tale om, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man skal skrive en tale. 

3. opsamling af billedkunst.

Glæder mig til at se jer tilbage i skolen :-)

Vi har en engelsktime i dag, så husk:

Let’s do it page 24-25

Break page 14-15Husk at få lavet den rigtige rækkefølge på tidslinjen til historie timen og medbring Historie 7.

MVh Hanne

1. lektie: I skal have gjort jer nogle overvejelser omkring de 5 trin i jeres egen tale

Trin 1: Afsender

Først skal du overveje, hvem der skal holde talen. 

1.  Hvem forestiller du dig at være? Er du dig selv, eller påtager du dig en rolle? 

2.  Hvilken baggrund og hvilke holdninger har du som afsender?

Trin 2: Modtager

1.  Hvem skal talen holdes til? 

2.  Under hvilken begivenhed holdes talen?

3.  Hvordan er afsenders forhold til modtageren?

Trin 3: Emne

1.  Hvad skal talen handle om? Kærlighed, håb, minder eller måske anekdoter om hovedpersonen. 

2.  Hvad vil du gerne lægge vægt på i din tale? 

3.  Hvad er budskabet med talen? Skal du skabe grin, glæde eller tårer hos publikum? 

Trin 4: Omstændigheder

1.  Under hvilke omstændigheder holdes talen? Hvor henne? Til hvilken begivenhed?

2.  Hvad er sket forud for talen, og hvad skal der ske efter talen? 

3.  Er det lykkelige eller ulykkelige omstændigheder? 

4.  Hvordan skal omstændighederne påvirke talen? 

Trin 5: Sprog

1.  Hvordan skal sproget tilpasses modtageren?

2.  Skal det være formelt eller hverdagspræget? Skal du bruge humor eller alvor?  vil du tale til dine tilhøreres følelser ?

I vil få 30 minutter til at komme i gang med jeres tale

2. Lektie: I skal læse mine slides til vores nye forløb i billedkunst "Fy, Fy skamme.

Jeg har sendt en invitation til denne på jeres mail

3. Lektie: De to sider med tegnsætning hvor I skal sætte X og O samt komma - og omskrive teksten til datid i "tegnsætning" og i den anden tekst "Troldehistorien" skal I omskrive teksten til nutid.

 

 

Medbring Let's do it

Hej 7.klasse

Jeres lektie er vedhæftet fil om tid og hastighed.

hilsen Claes

Vi har to timer sammen i dag:)

I skal nu arbejde med jeres FY, FY skamme-Corona tegneseriestribe:)

I skal huske at medbringe jeres egne blyanter, farveblyanter og evt. tusser.

Meget vigtigt, at I har en sort tus til stegfarve

I har 30 minutter i denne time til at arbejde med jeres tale og få respons.

1. lektie: I skal  som minimum have lavet de 5 nedenstående trin + meget gerne have skrevet på jeres tale, så der er mulighed for at give jer noget respons:

Trin 1: Afsender

Først skal du overveje, hvem der skal holde talen. 

1.  Hvem forestiller du dig at være? Er du dig selv, eller påtager du dig en rolle? 

2.  Hvilken baggrund og hvilke holdninger har du som afsender?

Trin 2: Modtager

1.  Hvem skal talen holdes til? 

2.  Under hvilken begivenhed holdes talen?

3.  Hvordan er afsenders forhold til modtageren?

Trin 3: Emne

1.  Hvad skal talen handle om? Kærlighed, håb, minder eller måske anekdoter om hovedpersonen. 

2.  Hvad vil du gerne lægge vægt på i din tale? 

3.  Hvad er budskabet med talen? Skal du skabe grin, glæde eller tårer hos publikum? 

Trin 4: Omstændigheder

1.  Under hvilke omstændigheder holdes talen? Hvor henne? Til hvilken begivenhed?

2.  Hvad er sket forud for talen, og hvad skal der ske efter talen? 

3.  Er det lykkelige eller ulykkelige omstændigheder? 

4.  Hvordan skal omstændighederne påvirke talen? 

Trin 5: Sprog

1.  Hvordan skal sproget tilpasses modtageren?

2.  Skal det være formelt eller hverdagspræget? Skal du bruge humor eller alvor?  vil du tale til dine tilhøreres følelser ?

 

1. time: læseprøve

2. time: arbejde med jeres taler + det er lektie , at I har skrevet talen, så I har mulighed for at få noget respons.

3. time: De to sider med tegnsætning hvor I skal sætte X og O samt komma - og omskrive teksten til datid i "tegnsætning" og i den anden tekst "Troldehistorien" skal I omskrive teksten til nutid.

1. time: Læseprøve

2. time: Arbejde med jeres tale

3. time: De to sider med tegnsætning hvor I skal sætte X og O samt komma - og omskrive teksten til datid i "tegnsætning" og i den anden tekst "Troldehistorien" skal I omskrive teksten til nutid.

Medbring Let's do it og Break!

Lektien til i dag er s. 26+27

Vi hører jeres taler evt. give respons:)

så lektien er at man skal være færdig med sin tale og have øvet sig på den,

således at talen bliver spændende og måske også sjov at høre på:)

Hej 7.klasse

Jeres lektie er vedhæftet fil om KOMBINATORIK.

hilsen Claes

 

Vi skal i gang med nyt emne i dansk: Essay

I skal i dag læse slide 1-15 og vi vil i morgen tirsdag tale om essay-genretræk og gå gang med at læse et essay.

1. time: Vi skal lige høre Anoods og Adams taler. Derefter retter vi diktatøvelserne som I fik udleveret i torsdags.

2. Time: slide 1-15 om essaygenretræk gennemgås.

3. Time: billedkunst - I skal arbejde videre med jeres tegneseriestribe.

 

Let's do it

Sidste opgave s. 27 samt s. 28 og 29

I historie fortsætter vi med at se "Grænselandet".

(Hvis man ikke er i skole, så sørg selv for at se afsnit 1 og 2 derhjemme)

https://www.dr.dk/drtv/serie/graenseland_184672 

I skal være færdige med jeres tegneseriestribe og tage et billede af

den og sende til min mail senest kl. 10.30

1. time: Diktat

2. time: præsentation af jeres tegneseriestribe.

3. time: Vi får lige lavet grupper til analyse af essay

Hej forældre

Eleverne i 7.klasse har arbejdet med klima, temperatur og nedbør både i forhold til geografi og matematik.

hilsen Claes

 

I skal lave analyse af dette essay om mobning:

 https://www.hestegalleri.dk/forum/off-topic/258289-essay___mobning

Brug analysemodellen: https://indidansk.dk/essay

 

analysen afleveres mandag via Google docs kl. 11.00

 

Grupper

ayat + Isa

Nadia + Noor

Farah + Anood

Ayhem + Adam

Jasmin + Aiah

 

 

grupperne afleverer deres analyse af essayet om mobning til mig

senest kl. 11.00

1. time: I får jeres diktater tilbage, som lige vil blive gennemgået. Herefter er der fremlæggelse af jeres tegneserier.

2. time: Hvordan skriver man et essay? læs slide 19-22 + https://indidansk.dk/essay-skrive   + I skal også have overvejet jeres afsæt til jeres eget essay.

 

I skal skrive på jeres essay. Emnet er valgfrit. I har også mulighed for at få noget respons/hjælp, hvis I sender til mig inden kl. 11.00 på min mail.

1. time: skrivetime. i har mulighed for at få respons på jeres essay.

2. time: vi ser på ord til vores læseprøve til på tirsdag.

læseprøve. Husk at øve jer på de ord, som I ikke forstår:)

 

I skal huske at aflevere alle jeres bøger, som I har fået udleveret i de enkelte fag

aflevering af essay enten på google docs eller på den gammeldags måde med at I har printet jeres stil ud, ha, ha

Husk alle engelskbøgerne i dag. Også BREAK og LET'S DO IT, som I også skal aflevere.